A családfakutatás legfontosabb forrásairól

családfakutatás

A családfakutatás a forrásokból meríti az eredményeit. A kutatók tudják, hol és mit kell keresniük az adatok megszerzéséhez.

A családi gyökerek megismeréséhez kiterjedt kutatásokra van szükség. Honnan származik valaki, milyen ősökkel rendelkezik, honnan érkezik a családja, milyen gyökerei vannak, amikről addig sejtelme sem volt? Ilyen és ehhez hasonló, izgalmas kérdéseket kutat egy szakember, aki a családfakutatásra specializálódott. Egyedül, laikusként is bele lehet vágni a családfakutatásba? Sokan elindulnak a családi emlékek és dokumentumok mentén és el is jutnak egy darabig, de a kezdeti lendületnek gyakran megtorpanás a vége. Mi ennek az oka? A családfakutatás nem véletlenül egy külön szakma, amiben a profik érik el a kitűzött célokat, mert ők azok, akik tudják, hogy hová forduljanak információért.

A családfakutatás nagyobb részt levéltári környezetben zajlik. A legfőbb forrása az ősök adatainak és a nem egyszer szövevényes családi kapcsolatoknak, az anyakönyv. Az anyakönyvi iratok, házassági levelek és halotti bizonyítványok, a keresztelőkről szóló dokumentumok is abba a forráshalmazba tartoznak, amiket egy családfakutatáshoz át kell vizsgálni, de nagyon aprólékosan. Mikor, hol született, halt meg vagy kötött házasságot valaki. Ez sok sok óra kutatást jelent, ami nem mindig hoz eredményt. Az összeírások, népszámlálások szintén a családfakutatás anyagát képezik, amik beszámolnak egy település lakóiról. Megmutatják egy település családjainak társadalmi, vagyoni helyzetét, nagyságát stb. A forrásokban ott vannak azok az információk, amik egy személy rokonainak, őseinek és azok leszármazottainak az időn átívelő nyomait mutatják. A családfakutató levéltárakban olvas polgárkönyveket, telekkönyveket, jegyzőkönyveket is. Olyan források is bekerülnek a családfakutatás dokumentációjába, mint a temetői nyilvántartás, a családkönyv vagy a kivándorlási listák.

Ha szeretne Ön is megismerkedni a családfájával, akkor nincs más dolga, mint a megadott elérhetőségek egyikén felvenni a kapcsolatot velünk és megrendelni a szolgáltatásokat, amik érdeklik.